zwembadzuid

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


is er nog een toekomst voor zwembad-zuid

Onze Secretaris Catelinijne de groot was te gast in een interview over Zwembad zuid bij schie tvIs er nog een toekomst voor zwembad Zuid? Er is angst dat het zwembad moet sluiten omdat de gemeente er financieel niet rooskleurig voor staat. Later dit jaar besluit de gemeenteraad over de sportaccommodaties in Schiedam, waaronder de zwembaden. De Stichting Vrienden van Zwembad Zuid is al langer bezig om te knokken voor het behoud van het zwembad. Maar waarom is het belangrijk dat zwembad Zuid behouden blijft voor Schiedam?

Kijk hieronder de video
Is er nog een toekomst voor zwembad Zuid? video


Hieronder een mooie column van Han van der Horst
Van de nieuwssite schiedam 24


Als ik in de spiegel kijk, zie ik een steeds meer doorgroefd gelaat. In sommige kringen buiten Schiedam word ik tegenwoordig wel aangeduid als de haatopa. Toch kent onze goede stad Schiedam zolang ik leef al twee zwembaden, die bovendien al stevig gevestigd waren toen ik ter wereld kwam, nog net in de eerste helft van de vorige eeuw. Op het laatste stuk van de Burgemeester Knappertlaan nog voorbij de Bosboomlaan vond je achter de huizen het Sportfondsenbad waar alle kindertjes van de lagere school verplicht zwemmen leerden. Als wij – zoals mijn vader het formuleerde – op zondagmiddag 'naar de Maas' gingen, kwamen wij op de Westfrankelandsedijk langs een schutting waarachter zich een  buitenbad  verscholen had. Dat werd gevoed met water uit de Wilhelminahaven en volgens mijn vader zwommen er wel eens kleine visjes in. Aan het eind van de jaren vijftig werd het vervangen door Bad Groenoord, dat vanaf het begin af aan een daverend succes was. De bassins lagen in de open lucht en als ik er langs kwam,keek ik verstolen naar de meisjes die in hun bikini’s op het gras rond dartelden. Zelf ging ik nooit door de poort naar binnen want ik had een bloedhekel aan zwemmen gekregen.

Elke woensdag werd onze lagere schoolklas om een uur of elf naar het Sportfondsenbad gedreven waar wij geacht werden zwemmen te leren. Het was er koud. Het stonk naar chloor. De badmeesters commandeerden alsof zij sergeants in het leger waren. Ik maakte bovendien een basisfout. Ik hield mijn bril (-11) niet op. Ik zag dus geen sodeflikker in dat godvergeten zwembad. Ook waren er vaak jongetjes in het water die niet het beste met mij voor hadden. Voorzichtigheid was dus geboden en ik zorgde er voor dat geen badmeester mij ooit geschikt zou achten voor het eerste diploma. Nog steeds herinner ik mij haarscherp die dag, eind juni 1961. Het was vlak na twaalf uur. Ik liep over de Van Haarenlaan naar onze flat in de Van Limburg Stirumstraat. Bovenaan de hol naar beneden besefte ik ineens. Dit was mijn laatste week op de lagere school. Een groot geluksgevoel drong door tot elke vezel van mijn lijf. Hardop zei ik: ,,Nu ga ik nooit van mijn leven meer naar een zwembad.''

Dat is niet helemáál uitgekomen en ik heb dan ook tot mijn verbazing geleerd dat het water tegenwoordig verwarmd wordt terwijl de chloorgeur goeddeels is verdwenen. Net als de bulderbassende badmeesters. Toch heb ik op een of twee uitzonderingen na mijn wensdroom tot op de huidige dag weten te realiseren. In het zwembad zien ze Han van der Horst niet. Hoogstens aan de rand. Aan zo’n rand stond ik een paar maanden geleden samen met Mari Dingenouts. Het was in het intieme zwembad Zuid dat is verrezen een klein stukje ten westen van die oude schutting waar ik in de jaren vijftig met mijn vader wel eens langs kwam. Zwembad Zuid was overigens voor een deel bedoeld als vervanger voor het Sportfondsenbad, dat in zijn laatste jaren van ellende uit elkaar viel.

Het was informeel en gezellig in Zwembad Zuid. Er hing onmiskenbaar de sfeer van de jaren zeventig en tachtig. Het was – zoals ze het tegenwoordig zeggen – gedateerd, maar je kon er je natje en je droogje krijgen. Het werd druk bezocht door liefhebbers uit het Westen en de Gorzen. Niets aan veranderen, dacht ik, al was het allemaal misschien wel met de techniek van tegenwoordig een stuk energiezuiniger te maken. Ik mocht dan zelf een bloedhekel hebben aan zwemmen, hier vonden heel veel mensen elke dag een stukje geluk. Net als in Bad Groenoord, althans het hedendaagse dat het buitenbad uit de jaren zestig heeft opgevolgd. Ik zou niet eens weten hoe het eruit ziet en dat wil ik graag zo houden.

Toch ben ik ervan overtuigd dat een stad als Schiedam twéé zwembaden nodig heeft. Op het Stadskantoor schijnt het onzalige idee te leven Groenoord en Bad Zuid te sluiten voor een enkele nieuwe  zwemvoorziening meer in het midden van de gemeente. Dan komt er een zwembad dat voor iedereen net op te grote afstand ligt, vooral voor ouders met kinderen. Het is een slecht en ondoordacht idee. Het is het soort voornemens waar kiezers in het bijzonder GroenLinks-wethouders op afrekenen, ook al zitten sport en spel helemaal niet in hun portefeuille. Het is een domme gedachte en het moet niet gebeuren.

Zwembad Zuid is een parel aan de kroon van Schiedam. Blijf daaraf met je onberaden veranderdrang. Laat bestaan wat goed is.Beste leden van de denktank van Stichting Vrienden van Zwembad Zuid,

Door het corona virus is onze planning en de tijdslijn waar langs wij wilden werken aardig verstoord.
Maar dat betekent niet dat we stil zitten.
Op  14 april heeft onze voorzitter een video interview gehad met Verbaell,  een onderzoeksbureau van de gemeente.
Dit bleek een evaluatie exploitatie te wezen over de binnensport waar de diverse gebruikers en participanten werden gevraagd naar hun ervaringen met Optisport.
Recentelijk is contact met de consultant van het onderzoeksbureau Verbaell opgenomen over de voortgang.
Gebleken is dat alle interviews gebruikt zijn voor aanpassingen in de aanbestedingsvoorwaarden voor een nieuwe aanbesteding sportaccommodaties.
Deze aanbesteding is inmiddels lopende en bijna afgerond, volgens zijn zeggen.
Er was een toezegging om meegenomen te worden in de voortang hiervan, maar dat is helaas verder niet meer gebeurd.
Doordat we zelf contact hebben gezocht weten we nu in ieder geval de stand van zaken.
Op 14 juli heeft onze voorzitter samen met onze secretaris een gesprek gehad met het onderzoeksbureau Hospitality Group op verzoek van de gemeente.
Dit bleek een gesprek te zijn over het ontwikkelen van mogelijke scenario’s analyse zwembaden Schiedam.
Alle gebruikers en participanten inclusief Optisport zijn hierover bevraagd.
Van beide gesprekken vindt u in de bijlage het verslag.
Samenvattend is de conclusie  van beide gesprekken:
Optisport doet het goed met de exploitatie van de sportaccommodaties en zwembaden, met name Zwembad Zuid.
Wij hopen dat de aanbesteding leidt tot continuering hiervan.
Wij hebben tevens benadrukt dat Zwembad Zuid voor de toekomst een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de wijken onder de spoorlijn.
Schiedam heeft nu twee zwembaden en wij zien dit als meerwaarde voor de gebruikers dat het zo blijft. De bereikbaarheid van de zwemlocaties is belangrijk, en het behoud van het zwemmen voor alle doelgroepen bovenal!!!
Gezien de ontwikkelingen van het recreatiegebied Maasboulevard en het Getijdepark is het zeer wenselijk dat het huidige Zwembad Zuid of gerenoveerd of vernieuwd wordt en een stevige rol gaat spelen in de toekomstige ontwikkeling van het Recreatiegebied Schiedam Zuid.  Er zijn meerdere scenario’s in de maak waar ook uit blijkt dat een zwembad te weinig is.
Er zijn veel factoren die dit benadrukken. We denken dan aan sport in de wijk, meer bewegen voor alle leeftijdsgroepen, zwemles voor alle doelgroepen, bereikbaarheid van sport en zwembaden voor de wijk en de jeugd.
En het is van belang dat alle verenigingen die zwemmen als basis of toegevoegde waarde hebben hier gebruik van kunnen blijven maken.
De gemeente loopt inzake de toekomst van de sportaccommodaties en de zwembaden vertraging op.
Stichting Vrienden van Zwembad Zuid heeft aangegeven dat zij bezig zijn met een scenario Multifunctioneel Sportaccommodatie Schiedam Zuid met zwembad.
We zouden bij de accommodatie van Optisport in Dordrecht gaan kijken en een rondleiding krijgen daar ( Sporthal en zwembad)  en hadden ook een optie om de architect van het nieuwe zwembad met accommodaties in Monster uit te nodigen voor een indruk over hoe een nieuwe sportaccommodatie met zwembad eruit zou kunnen gaan zien. Helaas staan beide activiteiten nog even in de koelkast maar zodra alles normaliseert zal dit alsnog plaats gaan vinden.
Zodra wij op de hoogte worden gebracht van nieuwe ontwikkelingen zullen wij u direct informeren.
Voor nu wenst het bestuur van Stichting Vrienden van Zwembad Zuid u allen een fijn zomerreces en hoopt dat wij in september een nieuwe bijeenkomst kunnen gaan plannen om verder te gaan met onze denktank en plannen.
Mocht u nog opmerkingen of vragen hebben kunt u contact met ons opnemen of mailen
Met vriendelijke groet
Mede namens het bestuur van Stichting Vrienden van Zwembad Zuid
Catelijne de Groot
Secretaris/coördinator Stichting Vrienden van Zwembad Zuid


Verslag  14-07-2020:  Scenario analyse Zwembaden Schiedam

Interview met Albert Bons en Catelijne de Groot van Stichting Vrienden van Zwembad Zuid
Met Maurice Tepperik  van Hospitality group.

Deze opdracht is pas in januari aan hen gegeven, het gaat specifiek om de vraagstukken van de zwembaden, een of twee zwembaden en waar dan, uitwerken in verschillende scenario’s.

De meeste verenigingen gesproken in de week voor ons interview waaronder ook Optisport.

Het doel van het interview is om enkele scenario’s te ontwikkelen voor een toekomstbestendige zwemvoorziening(en) in Schiedam. De scenario analyse is gekoppeld aan de actualisatie van de sportaccommodatie visie.

Albert en Catelijne hebben hem  de geschiedenis van het ontstaan en de voortgang van het zwembad toegelicht en dat dit een bijzonder zwembad is met een bijzondere band met de bewoners en bedrijven van deze stad.

De  gemeente is bezig met het inventariseren van vastgoed en sportaccommodaties en is aan het kijken hoe e.e.a. gezien de ruimtelijke ontwikkelingen beter kan.
Belangrijk is altijd draagvlak, maar ook de kosten en de haalbaarheid van een plan/visie.

Huidige situatie:
• Gebruik van de zwembad(en) in Schiedam, alle zwembaden lijden verlies maar Zuid doet het goed, gezien het feit dat binnen Optisport zij een bijzondere vermelding hebben gehad afgelopen jaar.
• Oordeel over de beide baden (zijn ze functioneel, kun je de activiteiten goed huisvesten, kwaliteit) : Zuid heeft bijzonder publiek en bijzondere verenigingen die er gebruik van maken, waardoor dit zwembad te waardevol is om zomaar te sluiten, bovendien moet sport verdeeld worden in Noord en Zuid en in de toekomst wonen er meer mensen in het Zuidelijk deel  dus daar moet je rekening mee houden.
• Wat missen jullie in het aanbod van zwemvoorzieningen in Schiedam. Misschien groter bad als er een nieuw zwembad moet worden gebouwd, maar belangrijk  zijn voorzieningen zoals een van diepte instelbare bodem voor de diverse gebruikers, temperatuurwater en revalidatie e.d.

Visie op de toekomst:
• Wat is er nodig in Schiedam? Wij vinden dat twee zwembaden noodzakelijk zijn om de sport toegankelijk te kunnen houden voor jong en oud ook gezien de slechte OV voorzieningen.
• De gewenste configuratie (type, afmeting en functionaliteit van de bassins).
• Gewenste clustering met andere voorzieningen op het gebied van sport en recreatie
Aangegeven dat wij een multifunctionele sportaccommodatie met zwembad prefereren gezien de exploitatie maar ook de samenwerking met bedrijven kan dit rendabeler maken, ook een restaurantvoorziening kan de situatie opwaarderen.  Tenslotte hebben we straks aangrenzend ook een getijdepark waardoor de recreatiefunctie alleen maar groter wordt.
Waterpolo, Komkids, Revalidatie, Reddingsbrigade, Therapeutisch belangrijk.
• Voorkeurslocatie huidige met evt gebouw van de voormalige beveiliging ernaast.
• Renoveren of nieuwbouw.
Kan allebei, we proefden ook een  optie renovatie, het bad is nog niet zo slecht, een aantal zaken nog herbruikbaar werd gezegd. Recreatiegebied Maasboulevard, getijdepark en multifunctionele sportaccommodatie met zwembad, catering en partymogelijkheden en kantoren, kan e.e.a. nog optimaler maken.
Verslag 14-04-2020: Evaluatie exploitatie Binnensport

Gezien de corona was dit een video gesprek.

Interview met Albert Bons van Vrienden van Zwembad Zuid
Met Mark Vijfschaft van Onderzoeksbureau Verbaell
-Algemene verwachtingen
-Personeel naar Optisport.

Het zal zakelijker worden en dat is ook gebeurd. Dat heeft een positief effect gehad. Nu 60.000 bezoekers

Deskundige en ervaren exploitant, dat hebben de vrienden ervaren. Ze weten waar ze over praten en ze denken constructief mee.

Gebruik van de accommodaties waarborgen
Zwembad Zuid wordt meer opengesteld, het zwembad is nu weer bijna dagelijks open.

Positie huidige medewerkers waarborgen
Het personeel is overgenomen door Optisport. Wel zijn er een aantal mensen vertrokken naar andere locaties of andere baan. Er is meer samenhang tussen de zwembaden
Personeel wordt uitgewisseld tussen de accommodaties. Er is een leidinggevende. Activiteiten uit Groenoord worden soms naar Zuid verplaatst.
Exploitant is een maatschappelijk partner
Optisport denkt mee over een nieuw zwembad. De Vrienden konden de Paula Koperdag voor de scholen houden in Zwembad Zuid.

Garanties voor hygiëne en veiligheid
Voor zover bekend is hygiëne en veiligheid prima op orde. Bij renovatie en of nieuwbouw zou er duurzame energie moeten worden gebruikt, nu nog niet mogelijk..

Tarieven moet gelijk blijven
Dat is gebeurd. Bij een extra verhoging is er veel commentaar geweest uit de wijken en de prijsverhoging weer teruggedraaid.

Groot- en klein onderhoud door exploitant
Er loopt een onderhoudsman. Er wordt regelmatig schoongemaakt.

Jaarlijkse inhoudelijke verantwoording
De bezoekersaantallen en de financiële resultaten worden jaarlijks gedeeld.

Communicatie met gebruikers
Relatie met Optisport was in het begin niet optimaal. Inmiddels hebben we goede band kunnen opbouwen. Sinds Ad Fransen er is de communicatie veel soepeler. Bij zijn voorganger was dat niet direct zo. Later ging dat ook al beter. De Vrienden zijn tevreden over de samenwerking en hopen dat Optisport blijft.

Recentelijk is contact met Verbaell opgenomen over de voortgang, gebleken is dat alle interviews gebruikt zijn voor aanpassingen in de aanbestedingsvoorwaarden voor een nieuwe aanbesteding sportaccommodaties. Deze is inmiddels lopende en bijna afgerond.
Er was een toezegging om meegenomen te worden in e.e.a. dat is helaas verder niet meer gebeurd.
Doordat we zelf contact hebben gezocht weten we nu iets.Info van Stichting Vrienden van Zwembad Zuid

Op 19 december 019 is de Startnotitie Sportaccommodaties vastgesteld  door de  gemeenteraad. Op basis van deze startnotitie worden de kaders ten aanzien van de sportaccommodaties de komende periode tot de zomer ontwikkeld. Hiertoe zullen nog verschillende momenten komen, waarbij belanghebbenden en betrokken organisaties uit de stad worden uitgenodigd. Ook de monitor Gezondheid, bewegen en sport 2018 wordt gebruikt voor de nieuwe kadernota Sport en Sportaccommodaties.
Inmiddels zijn er twee stadsgesprekken geweest over de toekomst van de sport/sportaccommodaties. Op 16 en 23 maart zou het vervolg hierop plaats vinden, maar
dit is inmiddels geannuleerd wegens de coronacrisis.
De Projectgroep Zwembad Zuid is, ondanks dat , wel achter de schermen bezig om een draaiboek te maken voor een multifunctioneel sportcomplex met zwembad op en rond de huidige locatie van Zwembad Zuid. Nu het Getijdepark aansluiting krijgt bij het zwembad, wordt de doelstelling van een nieuw sportcomplex met zwembad steeds duidelijker.
Er is zelfs recentelijk al een concept maquette aangeleverd  door een Gorzenees, om de band met het zwembad te benadrukken, het Zwembad blijft belangrijk!
Dit initiatief krijgt een vervolg en hier komen wij nog bij u op terug omdat we graag iedereen betrekken bij een nieuwe sportlocatie met zwembad, ideeën zijn altijd welkom.
We gaan binnenkort locaties bekijken om in ons draaiboek vast te leggen wat mogelijk en wenselijk is. Ook hebben wij contacten met een architect van een ander zwembad die ons zijn ideeën en aanpak wil toelichten, tenslotte is het fijn als er expertise wordt toegevoegd.
We gaan in gesprek met fondsen, instellingen en ondernemersverenigingen om te kijken of we met elkaar ons burgerinitiatief verder kunnen opbouwen.
Ook wij willen onze vrijwilliger Mari Dingenouts in het zonnetje zetten voor zijn jarenlange inzet in Schiedam Zuid, de Gorzen en voor Zwembad Zuid.
We  bedanken hem en gunnen hem dan ook zijn welverdiende  vrije tijd, en zijn blij dat hij wel verbonden blijft bij onze activiteiten maar dan van de zijlijn.
Hij heeft in het laatste Wijkoverleg van Zuid, van de wethouder een aandenken gekregen voor zijn tomeloze inzet en enthousiasme.


        
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn houden wij u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,  Mede namens het Bestuur van Stichting Vrienden van Zwembad Zuid, Catelijne de Groot  secretaris/coördinator (info@vriendenvanzwembadzuid.nl)


Bericht: Optisport Zwembad Zuid Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen en de nieuwe aanwijzingen rondom het Coronavirus van 15 maart zijn wij genoodzaakt om onze locatie t/m 6 april te sluiten.


*Het bestuur wenst iedereen sterkte voor de komende weken.
Gelukkig nieuwjaar en veel zwemplezier in 2020 !!

PUNT ACHTER BESTUURLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VRIENDENSTICHTING ZWEMBAD ZUID

Van Mari Dingenouts


Geachte voorzitter, secretaris, beste Albert en Catelijne,
Na ampele overweging heb ik een maand eerder dan de bedoeling was besloten , per 1 december a.s.,  een punt te zetten achter mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid, sinds 1 juni j.l adviseur Projectgroep, voor de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid en mijn hieruit voortvloeiende inspanningen voor sport en bewegen in Schiedam. Dit omdat:
- Alle informatie, werkzaamheden  en adviezen vanaf 1 juni inmiddels overgedragen zijn aan de nieuwe secretaris oa in samenvattende – beknopte vorm zoals :
+ Belangrijke uitgangspunten voor een MFC , aanknopingspunten omgeving  en aandachtspunten  
- Jullie in het vervolgproces vanaf 1 december niet voor de voeten wil lopen
- Het nieuwe proces dmv een gemeentelijke ( in mijn ogen onvolledige) startnotitie voor sport, bewegen en accommodaties in Schiedam te behandelen op 3 en 10 december in de gemeenteraad  van start gaat
- Mijn ca 58 jarige vrijwilligersloopbaan in Schiedam wil afbouwen
- Mijn gezondheid moet beschermen
Het was mij een genoegen, ondanks de soms onverantwoorde, maar noodzakelijke inspanningen mij sinds 2002 te hebben mogen inzetten   :
- Voor het behoud van zwembad Zuid sinds 2002  en  (zwem(sport)stimulering
- In 2007 in de Gemeenteraad ( mede) aan de basis te hebben gestaan voor het (verder) ontwikkelen van de breedtesport in Schiedam als belangrijke aanvulling op de komst van binnen- en buitensportaccommodaties  ( Een leven lang sporten en bewegen)
- Voor het nieuwe Sport- en accommodatiebeleid in 2016 (Kom maar op)  als logisch vervolg op het in 2007 in gang gezette Sport- en accommodatiebeleid dat sinds 2016 teveel gericht is geworden op Schiedam Noord
- Voor een Beter toekomstperspectief sport- en bewegen en accommodaties in de oude wijken beneden de Hoekse Metrolijn met name voor mensen die graag sporten in verenigingsverband, zoals dat vroeger wel kon bij SVV en andere omliggende sportverenigingen en eenzame mensen, het moeilijk kunnen betalen , jongeren en oudere, mensen met bewegingsachterstand en om gezondheidsredenen mn in de wijken Zuid, West en Oost
- Voor een noodzakelijk Multifunctioneel Sportcentrum met hernieuwd zwembad in aansluiting op de herontwikkeling van het gebied van en rond de Wilhelminahaven oa in samenwerking met de omliggende bedrijven voor hun medewerkers
- Aanleg Getijdenpark aansluitend bij het huidige Zwembad
- Voor de Vriendenstichting en haar bestuurlijke organisatie,  sinds 2012 en de actiegroep hieraan voorafgaande
- Voor de terugkeer van Schoolzwemmen in een andere vorm met Natgymen , en voor het behalen van een zwemdiploma tenminste voor het verlaten van de basisschool  
Op maandag 18 november heb ik op een goed georganiseerde en in prettige sfeer gehouden  bijeenkomst van ‘’Lekker Bezig’’ in de foyer van het Theater aan de Schie de noodzaak van sport-en beweegaccommodaties en sportstimulering nog eens benadrukt en de waardering uitgesproken  die ik heb voor de Beweegcoaches die hard werken aan de inhaalslag op beweeg- en sportgebied in de oude wijken Het was de laatste officiële bijeenkomst die ik in mijn bestuurlijke hoedanigheid voor de Stichting bijwoonde.
Vanaf  1 december 2019 sluit ik mij graag aan bij al die vrijwilligers die zich eveneens voor sport- en bewegen, accommodaties en wijkbewoners, scholen, bezoekers van sportvoorzieningen, zwembad Zuid  enz enz. hebben ingespannen. En als jullie mij nog een keer nodig hebben je kunt mij altijd bellen. Het waren heerlijke, onvergetelijke, (in) spannende en sportieve jaren.  
Mari Dingenouts, Schiedammer sinds 1944
29 november 2019


NAT GYMEN PRIMEUR SCHIEDAM
Geweldig dat de Peperklip het schoolzwemmen weer opneemt, maar dan in Zwembad Groenoord. Niet alleen dat. Het is verheugend te constateren dat deze school het idee van "natte gymles" van de Vrienden van Zwembad Zuid, gelanceerd door Mari Dingenouts ogv het landelijk KNZB beleid invulling geeft en het goede voorbeeld geeft voor andere basisscholen in Schiedam. Het zou geweldig zijn als met name de scholen in West en Zuid dit ook gaan doen ( in Zwembad Zuid) omdat in die wijken naast een tekort aan zwemdiploma's ook een behoorlijke bewegingsachterstand is, zo blijkt uit het onderzoek van de GGD en van de gemeente. Het laatste is helaas nog niet openbaar gemaakt. Het kan zijn dat er vanuit de monitor Gezondheid, bewegen en Sport Schiedam al gewerkt wordt.


De Peperklip start met schoolzwemmen in Groenoord
SCHIEDAM - In navolging van basisschool De Taaltuin en het Pro Nova College is ook De Peperklip gestart met schoolzwemmen bij Zwembad Groenoord. Vanaf dit schooljaar zullen zij met de twee groepen 5 elke dinsdagmiddag langskomen aan de Prinses Beatrixlaan. De les wordt tijdens schooltijd aangeboden door vier zweminstructeurs van Optisport Schiedam. Voorheen ging De Peperklip voor het schoolzwemmen naar Sportcentrum West in Rotterdam.

Bij het schoolzwemmen worden de ruim vijftig leerlingen onderverdeeld in twee groepen. De kinderen zonder diploma krijgen zwemles, met als doel zo snel mogelijk het A-diploma te halen. Voor de kinderen die al een diploma hebben wordt een 'natte gymles' aangeboden. Hierbij maken ze in acht blokken kennis met verschillende facetten van bewegen in water, zoals balsporten, reddend zwemmen en snorkelen. Het is de bedoeling dat deze groep steeds groter wordt, naar mate meer leerlingen hun diploma halen.

De Peperklip reageert: “Nadat de subsidie voor het schoolzwemmen een aantal jaar geleden is afgeschaft, heeft De Peperklip het weer opgepakt. We vinden het belangrijk dat de kinderen zichzelf in het water kunnen redden en dat ze geen angst voor water hebben. Dit jaar zijn we van zwembad gewisseld en zwemmen we voor het eerst in Zwembad Groenoord. Wat ons aansprak is dat je hier naast het halen van je eerste diploma, ook de mogelijkheid krijgt om een gymles in het water te volgen.”

Dogan Corneille, locatiemanager van Optisport Schiedam, is blij dat er weer een nieuwe school is begonnen met zwemmen in Groenoord. “Een belangrijk doel van Optisport is om de zwemveiligheid in Schiedam te verhogen. Vandaar dat we graag willen meewerken deze leerlingen aan een zwemdiploma te helpen. Daarnaast is het mooi dat we de kinderen met diploma ook in beweging kunnen brengen via de natte gymles. We hopen dat in de toekomst nog meer scholen het voorbeeld van De Peperklip en De Taaltuin zullen volgen. In onze ogen is het schoolzwemmen namelijk een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van een kind.”

Over Zwembad Groenoord
Zwembad Groenoord is onderdeel van Optisport Schiedam, dat naast Zwembad Groenoord en Zwembad Zuid ook de sporthallen in Schiedam exploiteert. De Zwembaden Groenoord en Zuid zijn de beste plekken om te leren zwemmen. Samen met Zed de haai en Sop de zeester beleven kinderen de spannendste avonturen tijdens de zwemlessen. Alle avonturen staan beschreven in een paspoort dat kinderen samen met een prachtige schatkist krijgen bij aanvang van de zwemles. Gaandeweg worden er edelstenen en zegels verdiend, kinderen worden beloond zodra ze weer een belangrijke stap hebben gemaakt. Bij Zwembad Groenoord zijn er op de dinsdag en vrijdag ook zwemlesgroepen voor kinderen van acht jaar en ouder. Op de maandagavond is er zwemles voor volwassenen.

Over De Peperklip
De Peperklip is een gemengde openbare school, die een centrale plaats inneemt in de wijk Schiedam-Oost. De school telt 370 leerlingen verdeeld over zestien groepen. De school is een afspiegeling van de wijk en de directe omgeving. We kunnen het als school niet alleen en zijn daarom sterk in het onderhouden van relaties met kinderen, ouders, de buurt en andere maatschappelijke organisaties.

DAG EN TOEKOMST VAN DE DUURZAAMHEID

Donderdag 10 oktober de Dag van de Duurzaamheid. Een mooi start in Schiedam toegespitst op de avond met officiële handelingen en workshop in het duurzame wijkcentrum de Erker, die pas klaar is. De onvermoeibare Ina Blans - Visser vertelde met trots over het en haar werk. In een van de workshops werkten twee Burgerinitiatieven samen- G1000 en Vrienden van Zwembad Zuid - om 9 punten van de 17 voor een duurzame toekomst van het gewenste Multifunctioneel sportcentrum met een hernieuwd zwembad met elkaar te bespreken.
Ron vd Ende en Mari Dingenouts maakten de Spiegelzaal illustratief voor de belangstellenden die op de 9 papieren panelen hun ideeën en wensen konden schrijven en plakken. Albert Bons en Catelijne de Groot vertelden aan het begin van de avond in de kelder van de Erker hoe het project ervoor staat en belichten nog eens de noodzaak en nut van het centrum. Rond 21 uur waren de workshops ten einde en lichtten de begeleiders hun workshops toe en overhandigden deze aan de wethouder die over Duurzaamheid gaat. Maar Ron van de Ende fotografeerde eerst zijn panelen en opmerkingen op de briefjes zodat de projectgroep en het bestuur hiermede ook verder aan de slag kunnen gaan om eea te kunnen verwerken in een rapportage voor het kunnen realiseren van een Duurzaam Multifunctioneel sportcentrum met hernieuwd zwembad op de plek waar nu nog Zwembad Zuid is gevestigd.
Mari Dingenouts

Donderdagmiddag 5 september officiële start werkzaamheden aanleg Getijdenpark Wilhelminahaven

GETIJDENPARK BIJ DE WILHELMINAHAVEN 5 SEPTEMBER OFFICIEEL VAN START

Op donderdag 5 september om 15:00 uur worden de werkzaamheden aan het getijdenpark in de Wilhelminahaven symbolisch gestart door wethouder Ooijevaar en wethouder Minhas van de gemeente Schiedam en directeur Netwerkontwikkeling van Rijkswaterstaat dhr. Zeeman.   In  de periode naar deze stap heeft de Vriendenstichting van Zwembad  Zuid, vertegenwoordigd door Albert Bons en Mari Dingenouts, geparticipeerd in de Klankbordgroep.  

Datum: 5 september
Tijd: 15:00 - 17:00 uur
Locatie: Naast parkeerplaats Zwembad Zuid
De gemeente Schiedam legt samen met Rijkswaterstaat een getijdenpark aan bij de Wilhelminahaven. Een natuurvriendelijke oever verbetert de waterkwaliteit van de Nieuwe Maas. Een promenade en wandelroutes bieden recreatiemogelijkheden. 'Eind 2019 hopen we klaar te zijn', vertelt projectmanager René Alberts. 'Bij de Wilhelminahaven ontwikkelen we een getijdenpark', steekt René Alberts van wal. Hij is als projectmanager van de gemeente Schiedam betrokken bij dit project. 'Ten eerste leggen we samen met Rijkswaterstaat in de Wilhelminahaven een natuurvriendelijke oever aan. Ten tweede richten we het aangrenzende terrein in als verbinding tussen stad en haven. Het hekwerk en de begroeiing rond het zwembad daar halen we weg, zodat je een weidse blik op het water krijgt. Er komt een promenade voor evenementen en we zorgen bijvoorbeeld voor wandelroutes.' 'Voor de natuurvriendelijke oever brengen we een korte damwand aan op 20 m buiten de huidige kade. Daarachter komt een flauw aflopend talud zodat er zones met verschillende waterdiepte ontstaan, die deels droogvallen bij eb. Daardoor gaan er andere soorten planten groeien en verbetert de waterkwaliteit van de Nieuwe Maas. Daarmee werkt Rijkswaterstaat aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Het getijdenpark Vijfsluizen een eindje verderop dient daarbij als voorbeeld.' 'Bij de huidige kade spoelt er met elke vloedbeweging afval aan, waaronder plastic. Het is natuurlijk jammer als dat ook op de natuurvriendelijke oever in het getijdenpark terechtkomt. Daarom hebben we plannen ontwikkeld om een vangsysteem in het water toe te voegen. De financiële onderbouwing voor zo’n systeem ontbreekt alleen nog. Daarom doen we nu onderzoek naar een haalbare businesscase.' 'De voorbereidingsfase van het project is net afgerond. Gespecialiseerde duikers hebben nog onderzoek gedaan naar niet gesprongen explosieven, omdat dit gebied in de oorlog gebombardeerd is. Gelukkig zijn daarbij geen bommen aangetroffen. We zijn van plan om in januari 2019 de realisatieovereenkomst met Rijkswaterstaat af te sluiten, daarna kan de aanbesteding beginnen. De uitvoering verloopt in fases, omdat de tempo’s bij het aanleggen van oever en park verschillen. We beginnen bijvoorbeeld in het voorjaar met de oever en in de zomer met het park. Als alles volgens planning verloopt, heeft Schiedam eind 2019 een mooi getijdenpark, aldus Rijkswaterstaat in het bericht van eind januari 2019.Zomerrooster zwembad zuid

Het zomerrooster van Zwembad Zuid  is bekend.
Dit betekend dat zwembad zuid gewijzigde openingstijden zal hebben.
Kijk in de onderstaande schema's voor de openingstijden of kijk op onze website: www.optisport.nl/zwembadzuid/openingstijden


klik op het logo voor de pdf.

Prettige vakantie toegewenst.
Bestuur Vrienden van zwembad Zuid
INITIATIEF VRIENDEN BEGINT AAN NIEUWE FASE

Donderdagavond 13 juni vergaderden het bestuur, de adviesgroep en de denktank van de Vrienden van Zwembad Zuid. De aanwezigen blikten eerst terug op het gesprek met de wethouder en zijn ambtenaren op 9 mei en de presentatie tijdens Stadserf op 14 mei. Er werd stil gestaan bij de helpende hand die de gemeente wil bieden bij de verdere ontwikkeling van het Burgerinitiatief voor een Multifunctioneel Sportcentrum met daarin een "hernieuwd| zwembad Zuid. Na de overdracht van het secretariaatschap van Mari Dingenouts aan Catelijne de Groot, en het trekkerschap van Mari aan de projectgroep werden ideeën uitgewisseld over hoe het toekomstig sportcentrum het beste eruit zou kunnen zien. Die ideeën en bestaande ideeën neemt de ingestelde Projectgoep mee om ze verder uit te werken in een plan. Ook passeerden de financieringsvormen de revue  en werd een mogelijkheid toegevoegd : financiering door middel van het vrijkomen van Eneco gelden door verkoop van de aandelen. Ook werd een blik vooruit geworpen hoe straks de communicatie met betrokkenen het beste ingevuld kan worden. Tenslotte werd stilgestaan bij de belangrijkste uitgangspunten van dit nieuwe proces, de aanknopingspunten die er zijn om het sportcentrum en het zwemparadijs een volwaardige plaats te geven tussen de kom van de Wilhelminahaven en het Volkspark. De projectgroep komt binnenkort bij elkaar en gaat de organisatorische opzet van het initiatief verder uitwerken, waarna de deskundige leden verder aan de slag gaan. De aanwezigen keken terug op een geslaagde, , inhoudelijk sterke vergadering, waarbij heel veel onderwerpen over de tafel gingen.
Samenstelling projectgroep per 13 juni, Albert Bons, Fenny de Graaf, Jos Poolman, Henk Lamphen, Guus van de Water, Catelijne de Groot ( secr), Jack Solcer, Dogan Corneille, Ron vd  Ende,  Mari Dingenouts (adv) , plus een aantal ad hoc leden.
Samenstelling bestuur per 13 juni  : Albert Bons, voorzitter, Catelijne de Groot, secretaris, Peter Paul Stol, penningmeester, Jannie Strik, vrijwilligers-activiteiten, Tomas verver, AV media, Marketing, John Maasakker, webmaster, communicatie.Catelijne de Groot zet zich in voor multifunctioneel sportcentrum


Catelijne de Groot

SCHIEDAM - Voormalig wethouder Catelijne de Groot gaat zich inzetten voor realisatie van een nieuw multifunctioneel sportcentrum in zuid. Zij wordt secretaris van de stichting Vrienden van Zwembad Zuid.

Zij volgt per 1 juni Mari Dingenouts op, die zich de afgelopen jaren een belangrijk trekker van het project heeft betoond. In 2012 besloot de Schiedamse gemeenteraad na een intensieve campagne voor behoud van het zwembad door betrokkenen uit de wijk, waaronder Dingenouts, dat het bad in ieder geval tien jaar open zou blijven. Nu die periode zijn afronding nadert, heeft de vriendenstichting het plan opgevat een sprong vooruit te doen en niet alleen te pleiten voor behoud van het zwembad, maar voor uitbreiding met meer functionaliteit.
raportage: klik op het logoBewegingsachterstand in oude wijken

Presentatie initiatief sportcentrum 14 mei in Stadserf
De Vrienden van Zwembad Zuid zitten niet stil. Op 8 april werd tijdens het Wijkoverleg Zuid een toelichting gegeven op het Burgerinitiatief voor een Multifunctioneel Sportcentrum met Zwembad en rondom diverse voorzieningen. Op 14 mei werd tijdens het Stadserf ten overstaan van raadsleden en vele belangstellenden een toelichting/ presentatie  gegeven en werden vragen beantwoord. Op 13 juni wordt een avond gehouden voor fracties van politieke partijen, Denktank, adviesgroep en belangstellenden. Die avond wordt gesproken over de brief van het college aan de raad van 25 april  en de inhoud van  4 bijlagen met de rapportages van de onderzoeken van het Mulier Instituut, Drijver, de gezondsenquetes oa van de GGD Rotterdam Rijnmond 2018 en welke wijze het initiatief vorm en inhoud zal krijgen.
Mari Dingenouts verzorgde op 14 mei de presentatie in het Stadserf namens het bestuur en de adviesgroep van de Vrienden van Zwembad Zuid. Hij opende met een citaat :

Wie het verleden niet eert  
Verliest de toekomst,
Wie zijn wortels vernietigt  
Kan niet groeien.

Hij ging eerst in op de geschiedenis van de zwembaden in Zuid en de onverbrekelijke verbondenheid van zwembad Zuid met het gebied, dat herontwikkeld gaat worden. Benadrukt werd dat in 1975 zwembad zuid gebouwd is mede door een bijdrage van bewoners uit de Gorzen. Er werd 190.000 gulden bijeengeschraapt.  Vervolgens lichtte hij toe waarom de Vrienden in Stadserf en voor wie. Het laatste tenminste voor circa 60.000 bezoekers per jaar van het zwembad en voor de ca 49.0000 bewoners in de wijken onder de Hoekse lijn : Nieuwland, Oost, Centrum, Zuid en West. Ook gaf hij daarna blijk dat na het lezen van de laat  ontvangen stukken geen rekening gehouden is met  de stadsuitleg Oost, geen gesprekken hebben plaatsgevonden met ondernemers, instellingen ed rondom het havengebied, sportstimulering te weinig aandacht heeft gekregen en verder onderzoek nodig is. Daarnaast kregen de volgende punten aandacht :  de  aanzienlijke  beweegachterstand bij kinderen, volwassenen en senioren, het wegbezuinigen van schoolzwemmen, het leren en verleren na het behalen van zwemdiploma’s. Benadrukt werd dat een tekort aan sportvoorzieningen in de oude wijken van Schiedam moet worden opgeheven, de spreiding van voorzieningen en bereikbaarheid ervan noodzakelijk is.  Het is duidelijk : er is een grote behoefte aan een sportcentrum met zwembad en voorzieningen.

Aan het eind van de  presentatie werd  het samengevat voorstel  van de Vrienden  herhaald:
- Een Multifunctioneel Sportcentrum (MFC) met een hernieuwd en aantrekkelijk zwembad, in een herontwikkeld, natuurrijk en recreatief gebied;
- Samenwerking in een projectorganisatie om een MFC te onderzoeken

En geadviseerd werd voor een Zwembad van de Toekomst de visie en de lijn van de KNZB te volgen als mogelijkheid.
De presentatie en meer informatie kunt u zien op www.vriendenvanzwembadzuid.nl  

Een paar dagen voor het Stadserf hebben Albert  Bons en Mari Dingenouts met de wethouder Sport Dhr. Minhas een goed gesprek gehad. De wethouder vertelde  het in het college erover te hebben om de Vrienden van Zwembad Zuid te helpen,  waardoor een projectgroep binnenkort aan de slag zou kunnen gaan. Om het initiatief verder uit te werken. Eind van het jaar moet het klaar zijn om in een stedelijk plan voor sportvoorzieningen, sportstimulering ed onder te brengen. De raad gaat in het voorjaar 2020 een besluit nemen
Beste sportvrienden, geachte dames en heren,  8 mei 2019

Vanmorgen is pas duidelijk geworden dat de Vrienden van Zwembad Zuid op
dinsdagavond 14 mei hun presentatie kunnen houden tijdens Stadserf vanaf
21.10 uur in de Hagazaal van het Stadskantoor. Al eerder stuurden wij u
informatie hierover. Uw aanwezigheid. met vrienden, kennissen enz.
stellen wij zeer op prijs. Het is voor ons een steun in de rug en een
duidelijk signaal naar het gemeentebestuur toe dat sportvoorzieningen in
de oude wijken van Schiedam onder de Hoekse lijn dringend gewenst zijn,
sportstimulering noodzakelijk is, beweegachterstanden, overgewicht en
obesitas van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen teruggedrongen
worden. In onze korte presentatie waarvoor we helaas maar 20 minuten is
uitgetrokken en 20 minuten voor het beantwoorden van vragen nemen we een
aantal punten mee uit de onderzoeken van Drijver, Mulier en
gezondheidsenquete van de GGD Rotterdam - Rijnmond. Aan het einde van
onze presentatie zullen een aantal vrijwilligers een symbolische
handeling verrichten richting gemeentebestuur.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid en de Adviesgroep
hebben het voornemen in juni een avond te houden met de ingestelde
Denktank en hiervoor ook de fracties van de politieke partijen uit te
nodigen om dieper in te gaan op de inhoud, conclusies, aanbevelingen,
GGD gezondheidsenquetes enz. en de koers met elkaar verder te bepalen om
het sportcentrum met zwembad dat tevens een onderdeel is van de
gebiedsontwikkeling inhoud en vorm te geven en daarover verder in
gesprek te gaan met de Gemeente op grond van onze  voorstellen die 14
mei ook aan de orde komen. Belangrijk blijft  dat er op de unieke plek
waar nu nog zwembad Zuid is een sportcentrum komt met een hernieuwd
zwembad, als schakel tussen havens en stad. De diverse rapporten van de
onderzoeken bevestigen deze behoefte.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

Graag tot de 14e mei.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur en de adviesgroep van de St. Vrienden van Zwembad Zuid


INSPANNINGEN VRIENDEN VAN ZWEMBAD ZUID HEBBEN SUCCES

Door een redactioneel artikel van Kor Kegel op Schiedam24.nl kwamen we erachter dat de op de website van de gemeente Schiedam de brief van het college dd 25 april 2019 aan de Gemeenteraad met als onderwerp Ontwikkelen Kadernota Sportaccommodaties met bijlagen er zijn, openbaar zijn. Het behoefte onderzoek naar functioneel zwemwater in de gemeente Schiedam van het Mulier Instituut en hun  nota Sportief gebruik van de Openbare Ruimte in Schiedam  waren er al in juli 2018. De exploitatie- analyse van Drijver en Partners was er al op 21 december 2018. De brief van het college en de 4 bijlagen van de onderzoeksburo's kunt u vinden op www.schiedam.nl onder de vergaderstukken van de raadscommissie op 21 mei a.s. Ze staan onder mededelingen en ingekomen stukken. veel leesplezier.  Het bestuur.

Dilemma's bij heroverweging beheer zwembaden en sportaccommodaties
27.4.2019 Kor Kegel – schiedam24.nl

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders willen nieuw beleid maken voor beheer en exploitatie van de zwembaden en de sportaccommodaties voor de lange termijn. Wat de zwembaden betreft beveelt het college van B & W aan om het huidige ruime aanbod aan zwemwater te heroverwegen en maatregelen te nemen om de exploitatie van de zwembaden te verbeteren. Verder wordt, gelet op de leeftijd en staat van de accommodaties, aanbevolen om de meerjarenonderhoudsplannen van de zwembaden te actualiseren.

Deze ruime formulering houdt twee scenario’s open. In juli vorig jaar stelde het Mulier Instituut uit Utrecht vast dat de capaciteit van zwembad Groenoord te gering is voor heel Schiedam. Bovendien is Groenoord te ver van Zuid en Oost om het aantrekkelijk te maken om voldoende te bewegen en te sporten. Zwembad Zuid heeft dus een duidelijke functie, maar beide zwembaden hebben nog ruimte voor nieuwe zwemactiviteiten. Behoud van twee zwembaden is dus het ene scenario van het Mulier Instituut. Het andere scenario is één geheel nieuw zwembad op een meer centrale plek in de stad Schiedam, goed bereikbaar uit alle wijken.

B & W vinden dit het moment niet om te kiezen uit de twee scenario’s. Er zijn nieuwe kaders en nieuwe exploitatietermijnen nodig, waarover het college in gesprek wil gaan met belanghebbenden en met de gemeenteraad. De eerste stap is het opstellen van een startnotitie waarin de bouwstenen, de thema’s en dilemma’s, het participatieproces met belanghebbenden en de financiële uitgangspunten worden beschreven.

Deze startnotitie, die in het najaar klaar zal zijn, dient als basis voor de gesprekken met belanghebbenden. Met hen wordt de verdere en concretere invulling van de kaders besproken. Hieruit volgt de uiteindelijke kadernota sportaccommodaties.  

Het Mulier Instituut onderzocht ook het gebruik en exploitatie van de accommodaties voor binnensport en buitensport. Op basis daarvan maakte Drijver & Partners een exploitatieanalyse van de bestaande sportaccommodaties. Die rapportages heeft het college samen met de brief over een nieuwe kadernota aan de raadsleden toegestuurd. “De conclusies en aanbevelingen geven enerzijds nieuwe inzichten, anderzijds bevestigen ze zaken die we al wisten. De aanbevelingen worden uitgewerkt. De uitkomsten hiervan vormen bouwstenen voor de te ontwikkelen kadernota”, schrijft het college.

“In Schiedam willen we bereiken dat meer Schiedammers voldoende bewegen en sporten. Dat staat verwoord in de (huidige) kadernota ‘Kom maar op!’ Ten aanzien van de sportaccommodaties zetten we in op voldoende kwalitatieve breedtesportvoorzieningen die multifunctioneel gebruikt worden en voor iedereen toegankelijk zijn. We hebben te maken met verouderde kaders en aflopende termijnen, vooral ten aanzien van de zwembaden en binnensportaccommodaties. Dit gecombineerd met (nieuwe) inzichten uit recente periodieke onderzoeken, maakt het nodig om kaders vast te stellen over de wijze waarop de gemeente Schiedam voor de lange termijn om wil gaan met haar sportaccommodaties.”  

In de Toekomstvisie Schiedamse Zwembaden werden in 2012 twee termijnen vastgesteld, die over niet al te lange tijd aflopen. Op 1 januari 2020 loopt het contract af met Optisport voor de exploitatie en beheer van de zwembaden, sporthallen en sportzalen. Op 1 januari 2022 eindigt de door de gemeenteraad gestelde termijn van het openhouden van zwembad Zuid. Op 1 januari 2020 eindigen de exploitatieovereenkomsten met de twee stichtingen, die in 2016 zijn opgericht voor het beheer van de sportparken Harga en Willem-Alexander.

Ook voor de sporthallen en sportzalen vindt het college het verkrijgen van een actueel inzicht in het te plegen onderhoud van belang. Het huidige aanbod aan binnensportaccommodaties volstaat voor nu en in de toekomst. Wel liggen er kansen om de bezetting en ook exploitatie van vooral de sporthallen te verbeteren.  

Het huidige aanbod van buitensportvelden sluit aan op de huidige en toekomstige behoefte bij verenigingen. Op stedelijk niveau is een beperkte overcapaciteit aan velden geconstateerd. Ten aanzien van de exploitatie van sportvelden wordt aanbevolen om een transparant opgebouwde basisprijs per type sportveld te bepalen.

Zowel beleidsmatig als met inrichtingsmaatregelen in de wijken liggen er kansen om de openbare ruimte in Schiedam sportiever en beweegvriendelijker te maken.  

Het college komt met een opvallende opmerking over de exploitatie van de verschillende sportaccommodaties door meerdere verschillende partijen, want: “Dit kan een negatieve invloed hebben op de exploitatie. Aanbevolen wordt om te overwegen het aantal exploitanten te verminderen.”

Stichting Vrienden van Zwembad Zuid

PERSBERICHT

BURGERINITIATIEF SPORTCENTRUM 14 MEI IN STADSERF

De Vrienden van Zwembad Zuid sluiten een actieve lange periode  op 14 mei af tijdens het Stadserf  in het Stadskantoor dat meestal om 19.30 uur begint.  Het bestuur krijgt dan de gelegenheid  om hun Burgerinitiatief voor een Multifunctioneel Sportcentrum met “hernieuwd” zwembad  toe te lichten en vragen van raadsleden en andere aanwezigen te beantwoorden.  We betreuren echter het feit dat de gemeente het niet nodig vindt in het Stadserf  de twee rapporten  van het Mulier Instituut(Ruimte voor Sport in Schiedam)  en van Drijver en Partners ( Onderzoek exploitatie en beheer sportaccommodaties Schiedam)  toe te lichten.  Dit met name omdat deze onderzoeken zijn verricht om de sportcapacitiet in Schiedam in kaart te brengen. De  Vrienden willen  die avond  toch van de gelegenheid gebruik maken om de Schiedammers en raadsleden te voorzien van de laatste informatie. Met name de raadsleden kunnen met deze informatie hun voordeel doen in het politieke proces  dat na de 14e mei wordt uitgestippeld.  Als de genoemde onderzoeken voor het betreffende Stadserf  tijdig in de openbaarheid worden gebracht , hopen de Vrienden op 14 mei in hun presentatie met een eerste reactie te komen.

De Vrienden van Zwembad Zuid hebben in de afgelopen maanden inspiratie en informatie gehaald uit diverse relevante beleidsnota ’s van diverse gemeenten oa Rotterdam, andere onderzoeken van het Mulier Instituut , de GGD Rotterdam. Daarnaast gesprekken gevoerd met deskundigen, wijkbewoners, ondernemers , werkers in ’t veld. Denktank, vrijwilligers enz.   Hieruit heeft ons bestuur belangrijke conclusies getrokken die er op duiden dat er in Schiedam sympathie is voor het initiatief  en dat er  op tal van sport- en beweeg(beleids)terreinen nog een weg te gaan is.  Het in evenwicht brengen van sportvoorzieningen en  sportstimulering bijvoorbeeld is in Schiedam dringend nodig.   Duidelijk is dat in de komende jaren  nog meer zwemwater nodig is en dat voorzieningen beter verspreid in Schiedam, binnen loop- en fietsafstand van wijkbewoners nodig zijn. Dit maakt het wonen en leven in de buurten van de oude wijken een stuk aantrekkelijker. Goede voorzieningen kunnen bijvoorbeeld de cijfers van Bewegingsarmoede verlagen.  Het nieuwe sportcentrum zal ook een aanwinst  zijn voor ondernemers in de omgeving van de havens. Het is een pré  voor het vestigingsklimaat en haar werknemers. De gemeente Rotterdam bijvoorbeeld heeft voor de revitalisering van wijken en gebieden een actief beleid op het gebied van sportvoorzieningen en sportstimulering. Het bestuur van de Vriendenstichting wil met hun presentatie in Stadserf  op een toegespitste wijze  aandacht vragen voor de noodzaak maar ook voor de kansen van een sportcentrum met zwembad op een unieke plek tussen havens en stad.

Schiedam, 14 april 2019
Het bestuur en adviesgroep Stichting Vrienden van Zwembad Zuid
Contactman : Mari Dingenouts 06 – 1012143
Beste Schiedammers, beste aanwezigen

Betreft: Burgerinitiatief Multifunctioneel Sportcentrum met zwembad
Op 7 februari hebben we na overleg met betrokken bewoners uit Schiedam en een adviesgroep  een burgerinitiatief ingediend bij de Gemeenteraad en het college voor een nieuw multifunctioneel Sportcentrum met vernieuwd Zwembad op de plaats van het huidige Zwembad-Zuid .
Om zo samen met gemeente, bewoners en ondernemers kansen te pakken voor de ontwikkeling en het aantrekkelijker maken van het Schiedamse havengebied. Wij willen een bijdrage leveren aan de gezondheid van de Schiedammers door beweging te stimuleren en een ontmoetingsplek te creëren. Middels het nieuw sportcentrum willen wij ook het vestigingsklimaat voor bedrijven opwaarderen. Zo kunnen niet alleen Schiedammers en bezoekers gebruik maken van meerdere sportfaciliteiten, horeca met terras en diverse andere voorzieningen, maar ook de werknemers in het Schiedamse havengebied zijn welkom. Een nieuw sportcentrum op deze plaats zorgt tevens voor een goede spreiding van de sportvoorzieningen in Schiedam.  Op 14 mei is er een extra Stadserf bijeenkomst waarin ons burgerinitiatief besproken zal worden. Op dit moment ontbreken er nog 2 onderzoeken iov de Gemeente.
Website en media
Wilt u het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en ons steunen in onze actie?  Op www.vriendenvanzwembadzuid.nl vindt u alles over ons burgerinitiatief

Facebook
De campagne en de laatste nieuwtjes vindt op onze Facebookpagina–  Vriendenvanzwembadzuid. Like onze pagina, deel onze berichten en nodig vrienden, familie en geïnteresseerden uit om ook mee te doen. Wij gaan graag het gesprek met iedereen aan over de toekomst van het  multifunctioneel Sportcentrum.
Doe mee in de adviesgroep of denktank
Wilt u meepraten over hoe het nieuwe sportcentrum met zwembad er uit moet gaan zien? Heeft u interessante ideeën over hoe wij het Sportcentrum kunnen realiseren?  Wij willen samenwerken, luisteren naar bewoners, ondernemers en samen ons hard maken voor de Schiedammers.

Financiering project  
Op dit moment zijn we druk in gesprek met verschillende partijen om het burgerinitiatief verder vorm te geven. Om tot een projectgroep te komen en een ontwerp te kunnen maken zijn we ook op zoek naar mensen, bedrijven, ondernemers en instellingen die het Sportcentrum met Zwembad financieel willen ondersteunen.
Met sportieve groet,
Het Bestuur – Stichting Vrienden Van Zwembad Zuid   - 26 maart 2019
www.vriendenvanzwembadzuid.nl
info@vriendenvanzwembadzuid.nlSCHIE TV: Vrienden van Zwembad Zuid zitten vol grootse plannen.

 


BURGERINITIATIEF SPORTCENTRUM MET ZWEMBAD VAN START
                                  Presentatie vrienden van zwembad zuid 6-2-2019

Woensdagavond 6 februari was het een historische avond voor de Vrienden
van Zwembad Zuid en sportief Schiedam. In de zaal van de BVSZ vond de
start plaats van het Burgerinitiatief voor een Multifunctioneel
Sportcentrum met Zwembad. Dit centrum moet komen op de plek waar nu nog
het oude Zwembad Zuid is. Het bestuur van de Vriendenstichting en een
uit diverse geledingen samengesteld Platformoverleg gingen accoord met
een notitie in briefvorm die is verstuurd naar de Gemeenteraad, het
college van B & W, de pers en de politie

Definitieve notitie in briefvorm aan de Raad en College over het Burgerinitiatief Sportcentrum met Zwembad (MFC)


Voorafgaand aan de
presentatie en behandeling, informeerde de projectleider van het
Getijdenpark Wilhelminahaven de aanwezigen over het vastgestelde plan en
wanneer dit dit jaar van start gaat. De brief aan het gemeentebestuur en
de presentatie van het Burgerinitiatief en het overzicht van het
Platform treft u hierna aan.De presentatie van de Gemeente treft u hieronder aan

Presentatie  gemeente vrienden van zwembad zuid 6-2-2019

Wie volgt?
PRO NOVA COLLEGE SCHOOLZWEMMEN.


Met genoegen nemen de Vrienden van Zwembad Zuid kennis van het bericht op Schiedam24.nl
SCHIEDAM - In navolging van basisschool De Taaltuin is het Pro Nova College gestart met schoolzwemmen bij Zwembad Groenoord. De middelbare school gericht op praktijkonderwijs is met een groep van zestien leerlingen begonnen, met als doel om hen binnen een jaar aan een zwemdiploma te helpen. De lessen worden elke dinsdagmiddag tijdens schooltijd aangeboden door twee instructeurs van Zwembad Groenoord.
De zestien leerlingen, in de leeftijd van 14 tot en met 19 jaar, gaan elke dinsdagmiddag op de fiets richting Zwembad Groenoord. Daar krijgen ze in twee groepen, verdeeld op basis van de huidige zwemvaardigheid, les van de zweminstructeurs. Hierbij is ook een docent van het Pro Nova College aanwezig. Doel is om in 2019 alle leerlingen op het gewenste niveau te krijgen, zodat zij kunnen afzwemmen voor hun A-diploma. Voor sommige leerlingen gaat het waarschijnlijk zelfs lukken om dit schooljaar nog het diploma te behalen.
Ook Ad Fransen, locatiemanager van Optisport Schiedam, is blij dat nu een tweede school is begonnen met zwemles voor leerlingen. “Een belangrijk doel van Optisport is om de zwemveiligheid in Schiedam te verhogen. Vandaar dat Optisport wil meewerken deze leerlingen van het Pro Nova College op deze leeftijd nog aan een zwemdiploma te helpen. Wij zijn ook blij dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor een groot deel van deze leerlingen de zwemles financiert. In de toekomst hoopt Optisport dat meer scholen het voorbeeld van het Pro Nova College en De Taaltuin zullen volgen en weer starten met schoolzwemmen.”
PERSBERICHTBurgerinitiatief Vrienden Zwembad Zuid zet  stappen voorwaarts
Multifunctioneel Sportcentrum(MFC) met Zwembad hard nodig.

De Vrienden van Zwembad Zuid sturen 7 februari een notitie in briefvorm aan de Gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Schiedam waarin het Burgerinitiatief beschreven wordt voor een Multifunctioneel Sportcentrum met zwembad  op de plek waar nu nog het Zwembad Zuid is gevestigd. Ook gaat die dag deze notitie naar de media.  Op 6 februari  wordt aan de notitie  de laatste hand gelegd met een MFC overlegplatform, waarvoor onder andere  zijn uitgenodigd :  vertegenwoordigers van een wijken Oost, West, Zuid, diverse  betrokken organisaties, instellingen, ondernemingen, gebruikers van het zwembad, samenwerkingspartners en scholen uit de omgeving.    Al eerder, in december,  praatten de voorzitter Albert Bons en secretaris Mari Dingenouts apart met  de meeste deelnemers van dit platform over het initiatief en de achtergrond. In de notitie komen oa aan bod:
- Een resumé van de ontwikkelingen op weg naar een gewenst en noodzakelijk MFC
- MFC goede toekomst voor havens en Stad
- Ontwikkeling en draagvlak MFC
- Argumenten noodzaak  MFC
- Projectorganisatie   MFC
- Financieringsmogelijkheden
- Integrale versterking  door MFC met sport en bewegen

Het platform gaat verdere  stappen zetten om te komen tot planvorming van een Multifunctioneel Sportcentrum met zwembad, horeca met terras en sport- en recreatie-terrein rondom het Sportcentrum als belangrijke schakel en verbinding tussen Stad en Havens.

De trein rijdt al
In vele opzichten is het in de laatste twee jaar geleidelijk aan duidelijk geworden dat in het kader van de herontwikkeling van de havens en het gebied rondom de havens waaronder  de  kom van de Wilhelminahaven verbeteringen nodig zijn om de verbinding tussen havens en stad attractiever te maken en een duurzame toekomst te verzekeren. Tijdens de gehouden bijeenkomsten georganiseerd door de Gemeente met bedrijven , organisaties, overheden, instituten en vele anderen heeft de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid vele ideeën en wensen aangedragen mbt sport, bewegen en  accommodaties, die ook goed aansloten bij geuite visies.  Een goed en recent voorbeeld is een hotel. Hetgeen leidt tot de komst van een getransformeerd kantoorgebouw tot hotel  aan de Havendijk/Havenstraat.   De aanvraag voor een omgevingsvergunning is  pas gepubliceerd.  

Handreiking
Wij verwachten van de Gemeenteraad en het College handreikingen voor constructieve samenwerking , teneinde tot officiële planvorming en realisatie van een Multifunctioneel Sportcentrum met Zwembad te kunnen komen. Dit in belang van de verdere herontwikkeling van het gebied aan de Wilhelminahaven, Schiedammers, jong en oud, bedrijfsleven en personeel, scholen uit omgeving,   huidige en potentiële gebruikers  Zwembad enzovoort.

Een eerste mogelijkheid is dat de gemeente in maart of april a.s.  een extra Stadserf organiseert waarin de reeds lang beschikbare resultaten van onderzoeken van het Mullier instituut, en van Drijver en Partner en de nog  onbekende informatie op tafel komen en toegelicht worden.
Daarnaast  moeten in deze bijeenkomst de Vriendenstichting Zwembad Zuid en deelnemers uit het Platform MFC  de gelegenheid krijgen het Burgerinitiatief toe te lichten. Na deze toelichting in gesprek te gaan met betrokkenen/aanwezigen/genodigden zoals Optisport, gebruikers van het Zwembad, bedrijfsleven, politici, sport, beweeg- en welzijnswereld, scholen, kinderopvang, ambtenaren, sympathisanten enzovoort. Een tweede mogelijkheid is het houden van een presentatie tijdens het door de Gemeenteraad  te organiseren Stadserf op dinsdag 26 maart a.s. over de Schiedamse Havens op een nader te bepalen lokatie.

Schiedam, 27 januari 2019

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid
Albert Bons ( voorzitter)
Mari Dingenouts ( secretaris) 06 – 10121438


GESLAAGDE VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST VRIENDEN VAN ZWEMBAD ZUID

Op vrijdagavond 11 januari werd in de sfeervol ingerichte zaal (nieuw meubilair) van de BVSZ een bijeenkomst georganiseerd voor de Vrijwilligers van de Vrienden van Zwembad Zuid. Hierbij werkten Albert Bons, Mari Dingenouts, Jannie Strik en Mieke Wigmans nauw samen.
Na ontvangst en een hapje en een drankje schotelden de teams van de Chefkoks (Stichting J&S Projecten- Kinderkookclub- Wim Brenner - Henny van Loo) ) ) een heerlijke drie gangen maaltijd voor: tomatensoep,lasagne, tarte tatin en koffie toe.Tussen de gangen door werd een foto reportage samengesteld door Tomas Vester en Mari Dingenouts gedraaid  in de deelsessies : historisch gezien, openhouden zwembad met toekomstperspectief, belangrijke momenten, waardering voor inzet, samenwerking en gezelligheid, Paula Kooper sport- en speldagen, paasactiviteit, besturen is vooruitzien en tot slot.


Ook werd een praatje gemaakt met de terugtredende bestuursleden Corrie Verdam en Leida v Grootveld die in de afgelopen jaren voor het actie comité ZwembadZuidmoetopenblijven ( Corrie Verdam) en voor de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid verdienstelijk werk hebben verricht. Ook werden Sascha Schrammeijer en Jaschenka Wittebol in de bloemenhulde betrokken. Door drukke werkzaamheden hebben zij na korte tijd het bestuurswerk moeten stoppen. Ook zij blijven als vrijwilligers verbonden met de Vrienden van Zwembad Zuid.  Hierna werd nader kennis gemaakt met de nieuwe bestuursleden Jannie Strik die het werk van Leida en Sascha overneemt ( activiteiten en vrijwilligers)  Voorzitter Albert Bons verrichtte het officiële woord en overhandigde namens het bestuur ferme ruikers aan de dames.  Na de groepsfoto werd namens Optisport - teamleider Justin van Hengel -  een attentie overhandigd als blijk van waardering en de prettige samenwerking. Alle vrijwilligers gaan op uitnodiging een bezoek brengen aan het Alexanderhof in Rotterdam  ( Ontvangst, rondleiding, zwemsessie, drankje)  De aanwezige vrijwilligers kijken terug op een geslaagde avond, die voor herhaling vatbaar is.De fotoreportage is verzorgd door Wil Twigt. Volgende week kunt u de fotoreportage zien met de hierbovengenoemde sessies, afkomstig uit het foto-archief van de Vriendenstichting

Op de groepsfoto de vrijwilligers : Corrie Verdam, Leida v Gootveld, Piet van Grootveld, Jennie Heinsbroek - Verdam, Sascha Schrammeijer, Lies Peitsman, Henny van Loo-Luttik, Maja van Limburg - Verhagen, Cindy van Vliet-Kooper, Greta van der Moer, Jaschenka Wittebol, Tomas Verver, Albert en Jannie Strik, Liesbeth en Mari Dingenouts, Albert Bons en Wil Twigt.

Op de foto ontbreken : Peter Paul Stol, Chantal van der Marel, Ed van Vliet, Jolanda v Dommele, John Maasakker en Fred Meijer.

OP WEG NAAR EEN SPORTIEF NIEUWJAAR MET EEN KNIPOOG NAAR 2018

2018 is een mooi jaar om op terug te kijken. Op sportief gebied gebeurde er veel in en rond zwembad Zuid. Optisport  met al haar deskundige medewerkers werkten er hard aan om zoveel mogelijk kinderen hun a,b, of c diploma te laten behalen. Een aantal zaterdagen  in het jaar was er diplomazwemmen en dan is het zwembad rondom helemaal  vol met ouders of andere familieleden die komen kijken naar hun (klein) kind.  Door onderzoek van gemeente en Optisport is ook nagegaan hoe het zit met de diplomering van de kinderen van 4 – 12 jaar. Dit mede op verzoek van de Gemeenteraad . De Vriendenstichting pleitte daar sinds 2013 voor.  Het blijkt dat nog te veel  kinderen zonder zwemdiploma de basisschool verlaten. De Gemeente wil in 2019 met samenwerkingspartners daar verandering in brengen. Wat ook mooi is om op terug te kijken is de aanleg van het nieuwe bredere fietspad naar en langs het zwembad.  Ook de plannen voor de aanleg van een Getijdenpark nabij het zwembad in de kom van de Wilhelminahaven zijn (eindelijk) afgerond. In 2019 verandert de buitenruimte rond het zwembad  en krijgt in aansluiting op het Getijdenpark en open karakter. Het buitenbadje verdwijnt en daar komt tijdelijk en parkeerruimte voor bezoekers van ons zwembad. Dit terrein is wel beschikbaar als er (sport) evenementen erop worden gehouden, zo is afgesproken met de gemeente en de ontwerper. Het oude parkeerterrein wordt omgeturnd  in een wandelpromenade  van en naar de Wilhelminahaven.  De werkzaamheden gaan in april as van start en nemen enige maanden in beslag.  Welke invulling het buitenterrein nog meer krijgt daar wordt  verder over nagedacht.   In 2018 werkten Southbeach, De Vrienden en Optisport voor het eerst samen  omdat beide evenementen begin juli plaatsvonden.  Er kwamen meer dan 320 leerlingen zwemmen over drie dagen verdeeld. Mede dankzij de prima samenwerking  met de Schiedamse Reddingsbrigade (SRB)  is het zwemprogramma tot een goed einde gebracht. In 2019 zal het (zwem) programma door de werkzaamheden rond het zwembad   aangepast worden. Southbeach en Optisport zijn daarover nog in gesprek. De Vrienden ondersteunen met vrijwilligers de organisatie en uitvoering in het zwembad.   2019 wordt ook een interessant jaar als het gaat om de (toe)komst van een Multifunctioneel (sport)centrum met een “hernieuwd”zwembad (MFC)  De ideeën en wensen van de Vrienden van Zwembad Zuid zijn bekend en zijn al in 2016 en 2017 in beginsel al voorgelegd aan de Gemeenteraad, het college en diverse betrokkenen.  Het bestuur en participanten en andere betrokkenen denken na hoe een en ander ingebed kan worden in de plannen van de gemeente rondom de herontwikkeling van de Wilhelminahaven en de onderzoeken die hebben plaatsgevonden in opdracht van de Gemeente door een tweetal buro’s. Een brief-notitie-initiatief van de Vriendenstichting is in voorbereiding. Hierin wordt even teruggeblikt en vooruitgekeken  om tot  verdere planvorming en uiteindelijk tot realisering te komen.  We weten ons gesteund door velen die sporten en bewegen voor jong en oud belangrijk vinden en die Zwembad Zuid een warm hart toedragen in een zeer gewenst en noodzakelijk multifunctioneel (sport)centrum als schakel tussen stad en havens. Het is mooi dat we per 1 januari 2019 ook weer kunnen beschikken over een compleet bestuur met nieuwe krachten. Corrie Verdam en Leida van Grootveld hebben te kennen gegeven een stapje terug te willen doen.  Ze blijven wel verbonden als vrijwilligers met de Vrienden.  We zijn beiden veel dank verschuldigd voor hun deskundige inzet in de afgelopen jaren. Jannie Strik en Tomas Verver zijn de nieuwe bestuursleden. Op 11 januari  is er een speciale bijeenkomst voor onze vrijwilligers.  Het bestuur is per 1 januari 2019 als volgt samengesteld. Albert Bons, voorzitter, Mari Dingenouts, secretaris, Peter Paul Stol, penningmeester, Jannie Strik, vrijwilligers en activiteiten, John Maasakker, communicatie – webmaster, Tomas Verver communicatie -  AV media.
Het bestuur  van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid dankt iedereen hartelijk voor al het goede werk hoe dan ook , wat dan ook voor Zwembad Zuid en haar gebruikers.  U allen een sportief en gezond 2019 toegewenst.

Het bestuur,


TAALTUIN GAAT SCHOOLZWEMMEN

SCHIEDAM - In oktober zijn veertien kinderen van basisschool De Taaltuin in Nieuwland gestart met schoolzwemmen. Hierbij gaat het om kinderen van groep 7/8 zonder zwemdiploma. De lessen worden elke vrijdagmiddag tijdens schooltijd aangeboden door twee instructeurs van Zwembad Groenoord. Met het aanbieden van deze zwemles wil De Taaltuin zorgen dat alle kinderen met een A-diploma de basisschool verlaten.

Patrick Schoof (vakdocent OBS De Taaltuin): “Tijdens het Groep 8-kamp merkten wij dat er steeds meer leerlingen waren die geen zwemdiploma hadden. Daar wilden we wat aan doen, aangezien wij van mening zijn dat alle kinderen moeten leren zwemmen. Vandaar dat wij samen met Optisport Schiedam de mogelijkheden hebben bekeken om dit aan te bieden aan onze leerlingen van groep 7/8. Met dank aan hen en de bijdrages van de ouders, is het ons gelukt om voor de herfstvakantie met veertien kinderen te starten. Hier zijn wij uiteraard heel trots op en het is mooi om te zien dat de kinderen veel plezier hebben tijdens de zwemlessen. Bovendien is het een mooie toevoeging op ons bewegingsonderwijs.”


Zwemles
De veertien kinderen gaan elke vrijdagmiddag na de lunch samen met de vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding op de fiets richting Zwembad Groenoord. Daar krijgen ze in twee groepen, verdeeld op basis van de huidige zwemvaardigheid, les van de zweminstructeurs. Doel is om tijdens het schooljaar alle kinderen op het gewenste niveau te krijgen, zodat zij kunnen afzwemmen voor hun A-diploma. In dat geval hebben zij geen zwemvesten nodig tijdens de wateractiviteiten op kamp.

Ook Ad Fransen, locatiemanager van Optisport Schiedam, is blij met de terugkeer van schoolzwemmen in Schiedam. “Een belangrijk doel van Optisport is om de zwemveiligheid in Nederland te verhogen. Vandaar dat wij de zwemles aan leerlingen van De Taaltuin met een flinke korting aanbieden. Hiermee hopen we dat meer scholen het mooie voorbeeld van De Taaltuin volgen en weer starten met schoolzwemmen.”

Sport en gezondheid is een belangrijk onderdeel op de Taaltuin, naast de reguliere gymlessen, twee keer per week. De leerlingen worden daarnaast bewust gemaakt van gezonde voeding. Zo wordt er door de leerlingen in de ochtendpauze alleen fruit gegeten en worden leerlingen/ouders geadviseerd over gezonde drankjes en traktaties. Ook na schooltijd is er een mogelijkheid om deel te nemen aan sportactiviteiten in verenigingsverband door middel van de Wijkschoolvereniging.


VOORTGANG PLANVORMING EN UITVOERING GETIJDEPARK

De Vrienden van Zwembad Zuid participeren in het overleg met de gemeente ter zake herontwikkeling ( kom) Wilhelminahaven. We hebben een tijdje moeten wachten op de voortgang in het overleg. Onlangs ontvingen we een uitnodiging om met een aantal andere participanten, waaronder Het Zeekadetkorps en Scouting binnenkort, 5 november, weer om de tafel te gaan zitten. De toelichting op d uitnodiging leest u hieronder, de bijbehorende foto is gemaakt tijdens de ondertekening van de eerste schets in 2017 met de Gemeente en Rijkswaterstaat.  

“Het is al weer enige tijd geleden dat we op de boot van het zeekadetKorps bij elkaar zijn geweest voor de presentatie van de verblijfplaats rondom het zwembad als onderdeel van het getijdepark.

We zijn toen uit elkaar gegaan met nog 2 zaken waar nader overleg/onderzoek voor noodzakelijk was om tot een definitief plan te komen. Dit betrof:

-              De verplaatsing van de parkeerplaats bij het zwembad
-              De manoeuvreerruimte voor de boten van de zeekadetten en de waterscouts rondom de huidige ligplaats.

Voor wat betreft de parkeerplaats is in overleg met Optisport, de uitbater van het zwembad en de vrienden van zwembad Zuid overleg gevoerd over de tijdelijkheid van de parkeerplaats in relatie tot de mogelijke herontwikkeling van het zwembad. De parkeeropgaaf rondom de locatie zal bij een eventuele herontwikkeling nader bekeken worden.  Tevens kan de parkeerplaats gebruikt worden bij evenementen. Met de locatie van de parkeerplaats dichterbij het zwembad is tijdens het overleg met genoemde partijen ingestemd.

Met de zeekadetten en waterscouts is onderzocht hoe de ligplaats verplaatst zou kunnen worden. Doordat er in de kom van de Wilhelminahaven tijdens de oorlog bombardementen hebben plaats gevonden, is er in het gebied een risico op het aantreffen van niet gesprongen explosieven. Het onderzoek om uit te sluiten of er niet gesprongen explosieven aanwezig zijn is erg kostbaar waardoor in overleg met Rijkswaterstaat besloten is om, in plaats van de ligplaats aan te passen,  de lijn van de natuurvriendelijk oever aan te passen. Door de aanpassing van het ontwerp van de oever is er geen risico op het verstoren van de eventuele objecten.

Met bovengenoemde punten is het ontwerp begin juni  van dit jaar afgerond. Uit de kostenraming bleek op dat moment echter dat het plan duurder is dan dat er budget beschikbaar is. De zoektocht naar aanvullend budget  bij de subsidieverstrekkers is tot op heden niet geslaagd. Hierdoor hebben we onlangs besloten om het project gefaseerd uit te voeren. Met deze keuze tot fasering kan het project toch grotendeels worden uitgevoerd.

We willen u graag meenemen in het proces van de afgelopen tijd en u laten zien hoe het eruit komt te zien. Dit doen we tijdens een algemene  informatieavond waar alle belanghebbenden voor worden uitgenodigd. “KOM WILHELMINAHAVEN AANTREKKELIJKER; MULTIFUNCTIONEEL SPORT- EN ONTMOETINGSCENTRUM OP EEN GOUDEN PLEK VOOR BEWONERS EN BEDRIJFSLEVEN

Op verzoek van de Vrienden van Zwembad Zuid (VVZZ) gesprek gehad met de Gemeente Schiedam over de voortgang van de herontwikkeling Wilhelminahaven, de onderzoeken die lopen en de plannen en wensen van de Vriendenstichting voor een Multifunctioneel sport- en ontmoetingscentrum, waaronder een "hernieuwd zwembad", op en rond de plek waar nu zwembad Zuid is. Onderzoeken van het Mulierinstituut ( behoefte  sportaccommodaties gemeentebreed)en Drijver en Partners worden binnenkort afgerond en dan kunnen ze naar het Gemeenbestuur ; college en raad. De Vriendenstichting is bij het onderzoek van Drijver en Partners niet gehoord.
De voortgang mbt de Natuurlijk Vriendelijk Oever (NVO) in de kom van de Wilhelminhaven is op dit moment nog een zaak van Rijkswaterstaat. De buitenruimte rond Zwembad Zuid wordt naar verwachting vanaf april volgend jaar aangepakt. Op de tekening ziet u het open karakter gezien vanaf de kom van de Wilhelminahaven, omdat de hekken weggaan. Ook de entree naar de kom wordt verbeterd, de parkeerplaatsen verschuiven meer naar het zwembad ongeveer naar de plek waar nu het onogenlijke en niet meer te gebruiken buitenzwembadje ligt. De verdere invulling ervan is ook aan de bezoekers van het bad en de bewoners uit de buurt. Op de plek in de tekening waar zwembad staat moet plaats gemaakt worden voor een Multifunctioneel sport- en ontmoetingscentrum (MFC) waaronder een hernieuwd zwembad met name voor de bewoners uit de wijken onder de A20 ten zuiden) zoals Nieuwland, Oost, Centrum, West en Zuid. De gemeente wil wel steeds aan sportstimulering doen, maar als je daarvoor geen goede voorzieningen hebt dan is het water naar de zee dragen. Uit alarmerende berichten is gebleken dat herinvoering van schoolzwemmen hard nodig is en dat er er bij kinderen tussen 4 - 12 jaar bewegingsarmoede is. Ook voor het bedrijfsleven en het personeel rond de havens kan het MFC een grote aanwinst zijn. Het MFC zal een belangrijke schakel vormen tussen stad en havens en geeft aansluiting tussen de Natuur Vriendelijke Oevers en het Volkspark ( natuur) waarin ook sportaccommodaties zijnj gevestigd. Het gehele gebied bij en rond de kom van de Wilhelminahaven heeft toekomst op een prachtige plek omgeven door Wereldbedrijven, dus een wereldplek. De Vrienden van Zwembad Zuid hebben zich in hun plannen laten inspireren door het Alexanderhof in Rotterdam, maar zal hier iets anders ingevuld moeten worden. Ook over de financiering van het geheel zijn ideeën en mogelijkheden die verder onderzocht moeten worden. De Vrienden van Zwembad gaan ervan uit dat alle krachten verenigd worden om tot uitwerking en besluitvorming ( Gemeentebestuur)  te komen van de plannen in het belang van Schiedam, haar bewoners en bedrijfsleven. Wordt vervolgd.......MOOIE AFSLUITING PAULAKOOPERSPORTDAGEN

Leerlingen van de bovenbouw van cbs De Wieken sloten vrijdag 6 juli de 3 PaulaKoopersportdagen op een sportieve manier af met een zwemprogramma. Met dank aan de medewerkers van Optisport Zuid, Jenny Heinsbroek-Verdam en met ondersteuning van Sandra, Albert, Peter Paul. Voor de medewerking op andere dagen bedankten we al de Schiedamse Reddingsbrigade Schiedam(SRB) DansZee, en de deelnemende scholen met in totaal ca 32 leerlingen. Dankzij de samenwerking met Optisport, Southbeach en de altijd aanwezige zon, is het een prachtige sportweek geworden in zwembad Zuid en op de Maasboulevard. Zaterdag en zondag zijn er nog activiteiten op Southbeach. Zwembad Zuid gaat tot 15 juli door met het reguliere programma, daarna gaat het zomerprogramma in tot eind augustus. Eind augustus staat de Zwem4Daagse op het programma, zie verder de website van Optisport Schiedam Zuid. Kan ook via onze website www.vriendenvanzwembadzuid.nl
Prettige vakantie.


SCHOOLZWEMMEN IN ANDERE VORM TERUG LATEN KOMEN NOODZAKELIJK!!!

AD bericht vandaag Schoolzwemmen terug een stap in de goede en noodzakelijke richting. Tijdens de PaulaKoopersportdagen blijkt al weer dat er nog steeds te veel leerlingen geen diploma hebben, en schoolzwemmen in de nieuwe vorm zoals oa de KNZB en de Vrienden van Zwembad Zuid hebben aangekaart bij de gemeente nl het "Natgymmen" tweevliegen in een klap kunnen worden aangepakt : kinderen hun zwemdiploma laten halen en kinderen die dat al hebben gymnastiek les geven in het zwemwater zg natgymmen , wat lijkt op aquafitzwemmen, Ook de gezondheid van kinderen staat op het spel als natgymmen en schoollzwemmen niet wordt ingevoerd.
Deze week attendeerde ik aan de hands van een AD bericht dat 43% van de kinderen tussen 4 - 12 jaar in Nederland Bewegingsarmoede heeft. De Vrienden van Zwembad Zuid pleitten al jaren voor terugkeer van schoolzwemmen in en andere vorm, hebben ook gepleit voor een onderzoek hoeveel kinderen op de basisscholen wel of geen diploma hebben. Optisport Schiedam doet er veel aan om zoveel mogelijk kinderen hun diploma te laten behalen. Een structurele oplossing is noodzakelijk en niet uitsluitend een zaak van de ouders, medewerking is wel belangrijk, maar ook van de gemeente en scholen. De Vrienden van Zwembad Zuid rekenen op een verstandig besluit van de gemeenteraad in november. De gemeenteraad van Schiedam doet er goed aan om zich ook te laten adviseren door de KNZB. Het orgaan wat ook al samenwerkt met Optisport en enige tijd geleden een beleid voor de toekomst heeft uitgestippeld. nb Het beleid van de Vriendenstichting is dat elke leerling aan het eind van het basisonderwijs moet beschikken over een zwemdiploma. Hopelijk wordt dat dit jaar het beleid van de gemeente.SOUTHBEACH EN PAULAKOOPERDAGEN VAN START


Dinsdagmorgen opende sportwethouder F. Minhas Southbeach en de PaulaKooperdagen in zwembad Zuid. Leerlingen van Het Kleurrijk ontvouwden met hem de vlaggen van de organisaties die samenwerken om  ca
600 leerlingen deze week een goed sportprogramma te bieden op de Maasboulevard en in Zwembad Zuid.

De wethouder en dus de gemeente vindt het belangrijk dat Schiedammers, jong en oud, op alle nivo’s, op alle leeftijden sporten en bewegen en zo met elkaar in contact komen. Sport zorgt op die manier dat mensen elkaar verbinden.
Ook sprak de wethouder uit het belangrijk te vinden dat er onder de A20, in de oude wijken op een centraal punt , voldoende en goede accommodaties zijn, waar je terecht kunt. De gemeente onderzoekt dit en gaat hier naar kijken. Met name naar de toekomst van zwembad Zuid en de natuurlijke sportomgeving die aansluit bij de stad. De wethouder is trots voor de komende vier jaar sportwethouder te zijn. Hij zal zich de komende jaren voor de sport en de Schiedammers inspannen door samenwerking en sportstimulering ook mensen met elkaar te verbinden.
Na deze goed klinkende woorden onthulde hij met Cindy Kooper en de leerlingen Shelley Verdam, Luke van der Meer, Jordan Verdel en Zuhe Naz Mazlum het doek met de tekst”Samenwerken en Sporten verbinden mensen” en riepen alle leerlingen met de wethouder :
DE sportweek 2018 is geopend.


Southbeach duurt tot en met 8 juli op de Maasboulevard De Paula Kooperdagen zijn nog op 5 en 6 juli in zwembad Zuid


SPORT- EN BEWEEGSTIMULERING IN BREDER VERBAND  
SOUTHBEACH, OPTISPORT, ZWEMBAD ZUID EN VRIENDEN WERKEN SAMEN

Vrienden van Zwembad Zuid berichten :
Op het moment dat de Vrienden van Zwembad Zuid een start wilde maken met de organisatie van de 4e Paula Koopersportdag (PKdag)op 3 juli, kwam het bericht binnen dat Southbeach  dit jaar van dinsdag 3 juli tot en met zondag  8 juli op de Maasboulevard  wordt gehouden, dus voor de schoolvakantie. Dat was aanleiding voor beide organisaties snel om de tafel te gaan zitten om het (school) programma doelmatig op elkaar af te stemmen. Immers op de PKdag werden naast zwemmen, sporten georganiseerd, waarvoor scholen ook op South Beach terecht kunnen. Concreet zal de samenwerking inhouden dat op dinsdag 3, donderdag 5 en vrijdag 6 juli zwemmen tenminste voor een aantal scholen uit Zuid en West mogelijk, is onder verantwoordelijkheid van Optisport Schiedam, die in samenwerking met de SRB een programma samenstelt dat in het teken staat van bewegen en zwemvaardigheid.  Het ander sportgedeelte  vindt plaats op de Maasboulevard onder verantwoordelijkheid van Southbeach, waarvoor de onderbouw van deze scholen ook kan inschrijven. Zo ontstaat een sportdag.
Scholen die de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan de PKdag zijn het eerste voor deelname aangeschreven  Het Kleurrijk, de Willibrordusschool (basisonderwijs)  hebben inmiddels ingeschreven. Ook bs de Wieken uit West heeft ingeschreven. Naar verwachting zullen tenminste ca 300 leerlingen deelnemen.
De samenwerking tussen gemeente, Southbeach, Optisport en Vrienden van Zwembad Zuid kan een eerste stap zijn voor de verdere ontwikkeling en stimulering van sporten en bewegen in de wijken van Schiedam, zoals West, Zuid, Oost, Centrum en Nieuwland. Eerst op de twee genoemde locaties. Later op de nieuwe sport- en ontmoetingslocatie langs de Wilhelminahaven rondom en in een “hernieuwd” zwembad Zuid. Mocht blijken dat deze nieuwe sportformule een succes is, dan kan daar de komende jaren in elk geval verdere uitbreiding aan gegeven worden.
Van belang is dat de organisaties kunnen blijven rekenen op de onmisbare inzet van vrijwilligers en ouders van scholen.

Voor meer informatie :  www.vriendenvanzwembadzuid.nl

Southbeach voegt toe :
Ten aanzien van Southbeach Schiedam zelf staat het grootste sportiefste evenement weer boordevol sportactiviteiten. Zo zullen in de periode van 3 t/m 8 juli honderden basisschoolkinderen vermaakt worden met tal van sportactiviteiten die plaatsvinden op en rond de Beach Arena aan de Maasboulevard in Schiedam. Uiteraard zullen de vaste pareltjes van het evenement, Het Schiedams kampioenschap voor pupillen en de activiteiten voor senioren niet ontbreken. Hou de website www.southbeachschiedam.nl in de gaten voor de laatste ontwikkelingen omtrent het evenement.OMGEVING ZWEMBAD ZUID WORDT VOORLOPIG OPGEKNAPT


Het nieuwe fietspad dat ook langs zwembad zuid loopt is al een hele verbetering. Dat proces gaat door. De gemeente wil de doorgang van en naar de kom van de Wilhelminahaven in het verlengde van de NatuurVriendelijkeOevers(NVO) opknappen. Dit in afwachting van het besluit van het nieuwe gemeentebestuur over het hernieuwde zwembad in een multifunctioneel gebouw met een opgeknapte omgeving.  Eind maart en half april hebben Optisport en  de Vrienden van Zwembad Zuid (VVZZ) hierover van gedachten gewisseld met de gemeente. Ondanks het feit dat er ons inszien voldoende ruimte is aan de Westfranklandsedijk om parkeerruimte te creëren is ingestemd met de (tijdelijke) oplossing om van het huidige parkeerterrein een mooie entree te maken naar de kom van de Wilhelminahaven. Daarnaast een nieuw parkeerterrein aan te leggen op het buitenterrein, ongeveer op de plek van het niet meer te gebruiken buitenzwembadje. Het nieuwe terrein kan dan ook (tijdelijk) incidenteel gebruikt  worden als er een sportevenement is, zoals South Beach.
Het wachten is nu op het gemeentebestuur, dat groen licht moet geven voor een gebiedsgerichte aanpak, mede op grond van de onderzoeken die hebben plaatsgevonden oa door het Mulier Instituut, waarover wij u in de laatste editie van de Gorzette en op www.vriendenvanzwembadzuid.nl hebben bericht.                                                                    
                                            


Southbeach Schiedam en Vrienden van Zwembad Zuid slaan handen ineen!

Schiedam - Southbeach Schiedam heeft wederom een toonaangevende partner aan zich weten te binden. Waar het sportiefste gratis evenement van de regio Waterweg de afgelopen jaren was gekoppeld aan de nationale sportweek zal het evenement, dat dit jaar van 3 t/m 8 juli plaatsvindt op de inmiddels bekende Maasboulevard in Schiedam, in de editie 2018  nauw samenwerken met de Vrienden van Zwembad-Zuid en Optisport Schiedam.  Verbindende factor zal dit jaar de Paula Kooper sportdag zijn. Deze dag is genoemd naar de in 2015 overleden Paula Kooper. Zij zette zich jarenlang hartstochtelijk in oa voor  Zwembad Zuid en voor  de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid. Waarop werd besloten een jaarlijkse sportdag aan haar te wijden.


Programma
Concreet zal de samenwerking inhouden dat op bepaalde dagen in de periode van dinsdag 3 juli t/m zondag 8 juli zwemmen voor de bovenbouw van een aantal scholen onderdeel gaat uitmaken van Southbeach in zwembad Zuid. Het ander sportgedeelte vindt op de Maasboulevard  plaats, waarvoor de onderbouw ook kan inschrijven.
De samenwerking kan een eerste stap zijn van de verdere ontwikkeling en stimulering van sporten in de wijken van Schiedam, eerst op de twee genoemde locaties, wellicht later op de nieuwe sport-en ontmoetingslocatie langs de Wilhelminahaven nabij Zwembad Zuid.  Mocht blijken dat deze nieuwe sportformule een succes is dan kan daar de komende jaren in elk geval verder uitbreiding aangegeven worden. Van belang is dat beide organisaties kunnen blijven rekenen op de onmisbare inzet van vrijwilligers en ouders van scholen.

Het complete programma van South Beach waaronder het zwemprogramma in Zwembad Zuid zal de komende weken vorm krijgen en is te vinden op www.southbeachschiedam.nl en op www.vriendenvanzwembadzuid.nl
 
Westfrankelandseweg 3
3115 HG Schiedam
T: 010-4261682
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu